Pomáháme

Finančně či hmotnými dary podporovat nejrůznější bohulibé činnosti považujeme již léta za samozřejmost. Jednorázově posíláme ceny do dětských bowlingových turnajů, sponzorské dary také pravidelně dáváme na akce pěstounských rodin. Na Vánoce posíláme dárky dětem do dětských domovů apod.

Pro stálou finanční podporu jsme si vybrali tyto organizace, které podporují opuštěná zvířata, výsadbu stromů, onkologické pacienty a výcvik asistenčních psů:

Pomáháme opuštěným a nemocným zvířátkům v útulku Tibet

Útulek Tibet je občanské sdružení, které již několik let pomáhá opuštěným, nemocným i jinak handicapovaným zvířatům.
Pro finanční podporu právě této organizace jsme se rozhodli pro jejich výjimečně srdečný, laskavý a osobní přístup ke každému ze zvířátek, které se do útulku dostanou. Zvířátka zde mají nejen perfektní péči, ale také lásku a pozornost, které potřebují stejně, jako jíst a spát.

Provozovatelé útulku se navíc velmi aktivně snaží najít zvířátkům nový domov, nemocným zajistit vždy špičkové zdravotní ošetření; zkrátka v domáckém prostředí vytvořili profesionální, dobře fungující oázu pro potřebná zvířátka ze širokého okolí.

VÍCE INFORMACÍ O ÚTULKU

Podporujeme mnoho let i výsadbu stromů v rámci projektu Vetveni.cz

Unikátní projekt vetveni.cz provozuje stejnojmenné občanské sdružení Větvení, jehož cílem je ochrana přírody a krajiny a podpora přirozených procesů ekosystému. Od 2013 každoročně podporujeme výsadbu stromů tímto sdružením, a to v malebné přírodě Jižní Moravy a Vysočiny.

Více o sponzoringu:

2016Pestrá společnost, o.p.s. – provozující canisterapii – darovali jsme žíněnky pro děti a pejsky, aby si mohli užít společné chvilky pohodlně. Více o projektu: www.pestraspolecnost.cz

2016Větvení, z.s. – výsadba stromů a výsadba stromové kaple 10 000,- Kč Více o projektu: www.vetveni.cz

2016 Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s. – finanční dar na nákup vybavení a pronájem haly pro gymnastky 7 500,- Kč Více o projektu: http://www.skmgvysocina.cz/

2016 – Útulek Tibet 6000,- Kč Více o projektu: www.utulektibet.cz/cs/

———————————————————————–

2015 – Větvení, z.s. – výsadba stromů a výsadba stromové kaple 10 000,- Kč

2015 – Útulek Opuštěné kočky Polička 3600,- Kč

2015 Útulek Tibet 6000,- Kč

2015 – Dětský klub Šalamounek – poslali jsme darem dětem do klubu psychomotorický padák 3.5m. Klub vede děti k pobytu venku a k péči o přírodu. Vzdělává děti svobodnou a zábavnou formou.                                                                                                              Více o projektu: FB stránky klubu Šalamounek

2015 – FOR HELP s.r.o. – finanční podpora společnosti zabývající se pomocí dětem i dospělým lidem s autismem.
Více o společnosti na www.forhelp.cz

2015 – organizace Brontosauři v Himalájích – darovali jsme anatomickou pomůcku Mini torzo lidského těla. Ta bude sloužit k zajištění vzdělávacího projektu ,,Poznej, jak funguje lidské tělo“ pro děti ze školy Spring Dales Public School v Malém Tibetu .
Více o projektu na www.brontosaurivhimalajich.cz

2015 – organizace Rozesmáté děcko – darovali jsme psychomotorický padák.
Více o projektu na www.rozesmatedecko.cz

2015 – organizace KAPPA-HELP – darovali jsme psychomotorický padák pro pohybové aktivity skupin. Organizace se snaží pomáhat lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace a hrozí jim vyloučení ze společnosti.

2015 – Hospic Sv. Alžběty v Brně – v únoru jsme do hospicu zaslali zboží v hodnotě přes 3500 Kč. To bude použito do aukce, kterou hospic pořádá a jejíž výtěžek bude použit na financování jeho provozu.
Více o hospicu na www.hospicbrno.cz

——————————————————————————

2014 – Domov Pod Lípou, Lipník – Ústav sociální péče – stavebnice Žako a cvičební a rehabilitační pomůcky

2014 – útulek Tibet – příspěvek v hodnotě 6000 Kč

2014 – podpora výsadby stromů – o. s. Větvení – finanční podpora na vysázení nových stromů na Vysočině v hodnotě 15 000 Kč

2014 – dary do soutěže – Sbor dobrovolných hasičů v Desné – podpořili jsme soutěž družstev mužů a žen a věnovali jsme jim posilovací gumy Reha Band v celkové hodnotě 1300 Kč

2014 – virtuální adopce – útulek Opuštěné kočky – virtuálně jsme adoptovali kočičku Babetku a přispíváme na ni částkou 500 Kč/měsíc (tj. 6000 Kč/rok)

—————————————————————————

2013 – podpora výsadby stromů – o. s. Větvení – finanční podpora na vysázení nových stromů v hodnotě 5000 Kč

2013 – darování gymnastických míčů do rodinného centra Matáta v Brně – Řečkovicích – do kroužku cvičení s dětmi a pro těhotné

2013 – dary do tomboly – maturitní ples Králíky v Orlických horách – dary do tomboly pro maturitní třídu gymnázia Králíky v hodnotě cca 2500 Kč

——————————————————————————

2012 – finanční dar útulku Tibet v hodnotě 10 000 Kč

2012 – dary do tomboly – hasičský ples Desná – dary do tomboly pro sbor dobrovolných hasičů SDH Desná – cca 60 cen v hodnotě cca 8000 Kč

2012 – darování gymnastických míčů do Mateřského centra Sedmikráska v Brně

2012 – adopce na dálku – pejsek Toník z útulku Tibet – pravidelný měsíční příspěvek na péči o Toníka 500 Kč (6000,-/rok)

2012 – dary do výtvarné soutěže – dětská školička Tři sluníčka v hodnotě cca 1500 Kč

———————————————————————————–

2011 – finanční dar útulku Tibet 5000 Kč

2011 – sběr oblečení pro děti v dětském domově – odeslány tři velké bedny nového a mírně nošeného oblečení dětem v dětském domově

————————————————————————————–

2010 – Vánoční dárky pro děti do dětského domova – nechali jsme si od 6 konkrétních dětí z dětského domova napsat, co by chtěly pod stromeček a přesně tyto dárky plus něco navíc jsme jim nadělili.

2010 – ceny do bowlingového turnaje pro děti z pěstounských rodin

2009 – ceny do bowlingového turnaje pro děti z pěstounských rodin